Thông tin nổi bật

Chiến dịch dịch vụ tháng 8-2017

Chương trình “Chiến dịch dịch vụ tháng 8-2017” Để duy trì và nâng cao hơn nữa “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG” cũng như đảm bảo một cách tốt nhất các nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa xe của quý khách. Mitsubishi T&T Hải Dương tiếp tục tổ chức “Chiến dịch dịch vụ tháng…

Sản phẩm